Ontwerpen van management informatiesytemen


Een probleem dat vaak worden gesignaleerd is een gebrek aan informatie om bedrijfsprocessen te sturen. Informatie is er niet of kan slechts met grote inspanning worden opgeleverd. Veelal komt deze dan ook te laat. Wij hebben ervaring opgedaan in het ontwerpen van management informatie systemen. Met een vaste frequentie wordt systematisch op tijd de juiste informatie tegen aanvaardbare kosten (bij voorkeur geautomatiseerd) in de juiste vorm verstrekt op basis waarvan het management weloverwogen beslissingen kan nemen.Terug